SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA

WOOP! IŠČE NAJHITREJŠEGA VOZNIKA POLETJA

 1. člen

Organizator tekmovanja je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja s karting areno WOOP!

 1. člen

Tekmovanje poteka od dne 16. 06. 2020 do 16.08.2020 na lokaciji WOOP! Karting, Hala 18, BTC CITY.  

Pravila tekmovanja WOOP! išče najhitrejšega voznika poletja so sledeča:

 • Tekmovanja se lahko udeležijo vsi vozniki starejši od 8 let, višine najmanj 135 cm
 • Tekmovanje poteka v štirih hitrostnih razredih znotraj katerih bodo razglašeni posamezni zmagovalci:
  • Zmagovalec v hitrostnem razredu 1
  • Zmagovalec v hitrostnem razredu 2
  • Zmagovalec v hitrostnem razredu 3
  • Zmagovalec v hitrostnem razredu 4
 • Zmagovalec posameznega hitrostnega razreda je tisti, ki najhitreje prevozi krog – šteje se en najhitreje prevožen krog
 • Tekmovalci lahko v času tekmovanja tekmujejo večkrat
 • Tekmovalci lahko tekmujejo v različnih hitrostnih razredih oz. mlajši v skladu s pravili kartinga vezanimi na hitrostne razrede
 • Tekmovanja se ne morejo udeležiti vozniki z ‘junior’ gokarti in ‘dvosedi’.
 • Prijava na tekmovanje ni potrebna
 1. člen

Nagradni sklad za zmagovalce posameznih kategorij je sledeč:

 • Zmagovalec v hitrostnem razredu 1 – Roll jet skiro M z WOOP! torbo v vrednosti 229 eur
 • Zmagovalec v hitrostnem razredu 2 – Roll jet skiro M z WOOP! torbo v vrednosti 262 eur
 • Zmagovalec v hitrostnem razredu 3 – Xiaomi Scooter M365 v vrednosti 397 eur
 • Zmagovalec v hitrostnem razredu 4 – Profesionalna dirkaška izkušnja z LOTUS racing karts v vrednosti 550 eur

 

Profesionalna dirkaška izkušnja z LOTUS Racing karts je enkratna dirkaška izkušnja s profesionalno karting ekipo. Pod mentorstvom Domna Jerančiča se bo nagrajenec za en dirkaški dan na stezi pridružil ekipi Lotus Racing Karts in preizkusil pravi dirkalni kart. Program vključuje predstavitveno izobraževanje, pripravo tekmovalnega karta ter vožnje z dirkalnikom. Ob koncu dirkaškega dne sledi analiza doseženih rezultatov, pregled telemetrije in zaključni pogovor z dirkaškim inženirjem. Zmagovalec bo vožnje opravil z dirkalnikom Lotus Racing Karts, šasijo OTK, ki jo poganja 125-kubični pogonski agregat Rotax Max.

 

V tekmovanju za nagrade ne smejo sodelovati zaposleni, ter njihovi družinski člani.

 1. člen

Sodelujejo vsi, ki se bodo v času trajanja tekmovanja uspešno registrirali oz. so že registrirani in opravili vsaj eno vožnjo.

Seznam najboljših voznikov bo dnevno viden v prostorih WOOP! kartinga oz. spletni strani www.woop.fun.  

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov pri registraciji si organizator pridržuje pravico, da zmagovalca izključi iz tekmovanja oz. prejema nagrade za najhitrejšega voznika. V tem primeru se glavna nagrada podeli najboljšemu vozniku na drugem oz. tretjem mestu.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 1. člen

Posamezni udeleženec lahko prejme le eno nagrado. V kolikor bi isti tekmovalec zmagal v več različnih hitrostnih razredih mu pripada nagrada v najvišje uvrščenem hitrostnem razredu.

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali izplačljiva v gotovini.

Akontacijo dohodnine od nagrade plača organizator nagrade igre, pri čemer mora prejemnik nagrade posredovati tudi svojo davčno številko.  Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku vštevata v letno odmero dohodnine.

Nagrado lahko prevzamejo tudi starši oz. zakoniti zastopniki najhitrejšega voznika, pri čemer mora prevzemnik nagrade prav tako posredovati svojo davčno številko.

 1. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom tekmovanja skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Podelitev nagrad bo potekala med 20.08. in 31.08. o čemer bodo nagrajenci pravočasno obveščeni. Dan z LOTUS Racing Kartom se izvede v skladu z dogovorom z nagrajencem.

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov.

 1. člen

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja na tekmovanju za najhitrejšega voznika.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove tekmovanje. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k tekmovanju ter vsesplošno sodelovanje v tekmovanju, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@woop.fun. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega tekmovanja.

 1. člen

Za obisk in uporabo kartinga v KARTING CENTRU WOOP! je potrebna predhodna registracija.

Poleg potrditve »Izjave o odgovornosti« je potrebno ob prvem obisku to »Izjavo« tudi lastnoročno podpisati na recepciji karting arene. Za  osebo, mlajšo od 15 let to storijo starši oz. zakoniti zastopniki.

 

 1. člen

Organizator TPLJ d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev tekmovanja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom tekmovanja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev tekmovanja osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe tekmovanja.

Udeleženec tekmovanja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe tekmovanja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

 1. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev tekmovanja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih tekmovanja  bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@woop.fun.

 

Ljubljana, 15.06.2020.

TPLJ, d. o. o.