SPLOŠNI POGOJI TEKMOVANJA

WOOP! DRONE RACE

 1. člen

Organizator tekmovanja ‘WOOP! DRONE RACE’ je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja s karting centrom WOOP!

 1. člen

Na tekmovanje se lahko prijavijo vsi, ki do 19.10.2021 oddajo popolno izpolnjeno prijavo na spletni strani karting.woop.fun.

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi tekmovalci starejši od 15let, ki lahko samostojno upravljajo S FPV dronom.

Število tekmovalcev je omejeno na največ 24 voznikov pri čemer organizator po lastni presoji določi končni seznam tekmovalcev in je v veliki meri vezan na izkušnje posameznih voznikov.

Tekmovanje bo potekalo 19.10.2021 na lokaciji WOOP! KARTING, BTC CITY, med 19.00 in 24.00.

Pravila tekmovanja WOOP! DRONE RACE so sledeča:

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA DRONOV in FREKVENCE

Tekmovanje je možno s 3” do 5” inčnimi droni. V prijavi vsak tekmovalec navede ali bo tekmoval z analognim ali digitalnim sistemom na podlagi česar se dodelijo ustrezne frekvence za vsakega voznika.

Analogni sistem (Race band) z močjo do 25mW:

R1, R3, R5, R7

Digitalni sistem:

CH1, CH3, CH5, CH7 z močjo do 25mW pri 25 Mb/s

Frekvence bodo tekmovalci določili v naprej na za to predvidenem prostoru. Aktivacija drona oz. vklapljanje drona bo možna le na tekmovalnem mestu. Pri tekmovalcih, ki bodo uporabljali analogni sistem je obvezna nastavitev smartAudio. Digitalni tekmovalci se bodo prvi povezali z svojimi droni šele nato bodo Analogni tekmovalci vključili svoje, da nebo prihajalo do motenj pri analognih tekmovalcih.

MERJENJE ČASA

Za merjenje časa se uporablja rotor hazard box, ki deluje na podlagi 5,8GHz video sistema.  Naprava ves čas spremlja posamezne frekvence ter nato določi čas na podlagi ‘peek’ signala.

PROGA

Proga vključuje različna vratca, ki jih mora voznik prepeljati v točno določenem zaporedju. V primeru, da tekmovalec zgreši vratca mora tekmovalec zaokrožiti ter iti skozi vratca. V kolikor v določenem krogu vratca niso pravilno odpeljana se čas tega kroga ne upošteva pri končni razvrstitvi.

SISTEM TEKMOVANJA IN IZLOČANJA

24 tekmovalcev bo razdeljenih v šest skupin. Tekmovalci so v skupino določeni na podlagi predhodnega žreba, ki se opravi pred začetkom tekme. V posebnem bobnu bodo številke od 1 do 6 oz. 4×1, 4×2, 4×3, 4×4, 4×5 in 4×6. Tekmovalci bodo po abecednem vrstnem redu izbirali skupino v kateri bodo vozili.

V skupini hkrati vozijo 4 vozniki. V drugi krog se uvrsti prvih 16 tekmovalcev z najboljšimi krogi. V ‘duble elimination’ sistemu se upošteva najboljše povprečje dveh zaporednih krogov.

V drugem krogu se pomeri vseh 16 tekmovalcev v skupinah po 4. V vsaki skupini se najhitrejše dva uvrstita naprej medtem, ko se najpočasnejša razvrstita v izločevalne boje. Najhitrejšega tekmovalce bomo izbrali na podlagi povprečja dveh najhitrejših zaporednih krogov.

Nato se bodo najpočasnejši tekmovalci še enkrat pomerili med seboj v dveh skupinah po štiri. Najhitrejše dva iz skupine se uvrstita v naslednje izločevalne boje in se bodo kasneje pomerili z poraženci iz drugega kroga. Še vedno bo veljalo izločevanje po načelu povprečja dveh zaporednih najhitrejših krogov.

V drugem krogu se pomerijo najboljši tekmovalci iz prvega kroga v skupinah po 4. Najboljše dva v skupini se uvrstita v tretji krog. Medtem ko se poraženci uvrstijo v izločevalne boje. Še vedno bo veljalo izločevanju po načelu povprečja dveh zaporednih najhitrejših krogov.

Najpočasnejši tekmovalci iz drugega kroga se nato pomerijo z najboljšimi tekmovalci iz prvih izločevalnih bojev, v skupinah po štiri. Najboljša dva iz skupine napredujeta v naslednji izločevalni boj. Še vedno bo veljalo izločevanju po načelu povprečja dveh zaporednih najhitrejših krogov.

Nato se bodo tekmovalci iz izločevalnih bojev še enkrat pomerili med seboj, tako dobimo še dva tekmovalca v izločevalnih bojih. Še vedno bo veljalo izločevanje po načelu povprečja dveh zaporednih najhitrejših krogov.

Nato se bodo tekmovalci, ki so se uvrstili v tretji krog pomerili med seboj. Najhitrejše dva se bosta uvrstila v finale medtem ko se bosta najpočasnejše dva uvrstila v izločevalne boje ter se pomerila z najboljšima dvema iz izločevalnih bojev.  V tretjem krogu bodo tekmovalci igrali po načelu ‘prvi v cilju zavzame prvo mesto’.

Sledi še zadnji izločevalni boj v katerem se najboljša tekmovalca iz izločevalnih bojev pomerita z poražencema iz tretjega kroga. Tekmovalci bodo tekmovali po načelu ‘prvi v cilju prvi zavzame mesto’. Zmagovalca tega izločevalnega boja se uvrstita v finale, medtem ko bosta poraženca zaključila dirko.

V finalu se pomerijo najboljši tekmovalci Iz tretjega kroga ter najboljši tekmovalci iz zadnjega izločevalnega boja. Tekmovalo se bo po načelu ‘prvi v cilju prvi zavzame mesto’.

 1. Člen

NAGRADNI SKLAD

 1. Mesto:
 • EMAX TINYHAWK 2 RACE v vrednosti 108,25 eur
 • EMAX Interceptor RaceVision FPV RC Car (BNR w/ Radio) v vrednosti 49,47 eur
 • TATTU R-LINE 3.0 1550MAH 120C 4S1P v vednosti 36 eur
 • WOOP! vrednostni bon v vrednosti 60 eur
 1. Mesto:
 • RadioMaster Mobula6 1S 65mm v vrednosti 104,9 eur
 • TATTU R-LINE 3.0 1300MAH 120C 4S1P v vrednosti 29,45 eur
 • WOOP! vrednostni bon v vrednosti 30 eur
 1. Mesto:
 • TATTU R-LINE 3.0 1300MAH 120C 4S1P v vrednosti 29,45 eur
 • EMAX Interceptor RaceVision FPV RC Car (BNR w/ Radio) v vrednosti 49,47 eur
 • WOOP! vrednostni bon v vrednosti 15 eur

Nagrada za gledalce:

 • DJI TELLO v vrednosti 109,9 eur
 1. člen

Organizator TPLJ d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev tekmovanja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom tekmovanja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev tekmovanja osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe tekmovanja.

Udeleženec tekmovanja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe tekmovanja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

 1. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev tekmovanja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih tekmovanja bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@woop.fun.

Ljubljana, 06. 10. 2021.

TPLJ, d. o. o.