COVID UKREPI

Spoštovani ljubitelji kartinga in trampolinanja.

V skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje republike Slovenije smo vzpostavili vsakodnevne preventivne ukrepe vstopa, števila obiskovalcev oz. voznikov ter protokol dezinfekcije in čiščenja v prostorih.

Protokol predvideva številne ukrepe za zagotavljanje varnosti zaposlenih in obiskovalcev. Hkrati pozivamo vse obiskovalce, da dosledno upoštevajo ukrepe in tako preprečimo morebitne okužbe.

Ukrepi, ki smo jih sprejeli za WOOP! KARTING:

– Vstop v prostore WOOP! kartinga je mogoč le v kolikor ne kažete bolezenskih znakov povezanih z boleznijo SARS COVID 19 (npr. kašelj, izcedek iz nosu, povišana telesna temperatura,bolečine v žrelu).
– Obvezna je uporaba zaščitne maske, ki si jo nadenete pred vstopom v karting (v kolikor nimateustrezne maske za njo zaprosite strežno osebje na terasi).
– Pred vstopom se nahaja prva ‘razkuževalna točka’ kjer si morate obvezno razkužiti roke.
– V prostor vstopate posamično.
– Število ljudi, ki se lahko hkrati nahaja v prostoru je omejeno in v skladu s priporočili NIJZ-ja.
– Vzdržujte primerno varnostno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5 metra med posameznim obiskovalcem.
– Upoštevajte točke – talne oznake, ki so posebej označene pred recepcijo, na recepciji in v sobi za ogled varnostnega videa in so namenjene vzdrževanju primerne varnostne razdalje.
– V kolikor še niste obiskali WOOP! kartinga oz. WOOP! trampolin parka priporočamo, da registracijo opravite na spletni strani www.woop.fun.
– Po nakupu vstopnice vas bomo seznanili s časom vožnje. V kolikor boste vozili kasneje vas prosimo, da na vožnjo počakate na terasi WOOP! kartinga oz. prostorih WOOP! bara.
– Na ogled varnostnega videa se zglasite 10 minut pred pričetkom vožnje. Po ogledu nadaljujete v garderobo, kjer v omarico odložite stvari in se pripravite na vožnjo.
– Pri vhodu v sobo, za ogled varnostnega videa, se nahaja druga ‘razkuževalna’ točka, kjer si morate ponovno, obvezno razkužiti roke.
– Pred vožnjo si nujno dezinficirajte čelado na za to označenem mestu. Nošenje WOOP! podkape je obvezno (v kolikor pridete s svojo čelado je obvezno nošenje maske).
– Po vsaki opravljeni vožnji bo nadzornik proge ustrezno razkužil volan gokarta (priporočamo nošenje ‘dirkalnih’ rokavic, ki so na voljo tudi v WOOP! shopu).
– Toaletni prostori se ustrezno razkužujejo vsako uro.
– Dosledno upoštevajte navodila osebja na recepciji kot tudi nadzornikov proge in pravočasno zapustite prostor.

 

Ukrepi, ki smo jih sprejeli za WOOP! TRAMPOLIN PARK:

– Vstop v prostore trampolin parka WOOP! je mogoč le v kolikor ne kažete bolezenskih znakov povezanih z boleznijo SARS COVID-19 (npr. kašljanje, izcedek iz nosu, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu).
– Obvezna je uporaba zaščitne maske, ki si jo nadenete pred vstopom v trampolin park (v kolikor nimate ustrezne maske za njo zaprosite osebje na recepciji).
– Pred vstopom se nahaja prva ‘’razkuževalna točka’’ kjer si morate obvezno razkužiti roke.
– V prostor vstopate posamično.
– Število ljudi, ki se lahko hkrati nahaja v prostoru je omejeno in v skladu s priporočili NIJZ-ja.
– Vzdržujte primerno varnostno razdaljo, ki znaša najmanj 1,5 metra med posameznim obiskovalcem.
– Upoštevajte točke – talne oznake, ki so posebej označene in so namenjene vzdrževanju primerne
varnostne razdalje.
– V kolikor še niste obiskali WOOP! trampolin parka priporočamo, da registracijo, kot tudi nakup in
rezervacijo termina, opravite na www.woop.fun.
– Po nakupu vstopnice vas bomo seznanili s časom skakanja. V kolikor boste skakali kasneje vas
prosimo, da na skakanje počakate zunaj ali v prostorih WOOP! bara.
– Termini skakanja so na voljo vsakih 15 minut zaradi boljšega zagotavljanja primerne varnostne
razdalje.
– Na ogled varnostnega videa se zglasite 10 minut pred pričetkom skakanja na za to
označenem mestu, kjer se nahaja druga razkuževalna točka. Tam vas bo pričakal animator.
Po ogledu videa nadaljujete v garderobo, kjer v omarico odložite stvari in se pripravite na skakanje.
– Ko bo nastopil vaš čas skakanja vas bo animator pospremil v skakalni del trampolin parka in
ustrezno ogrel.
– Nošenje zaščitne maske ni obvezno za čas skakanja.
– Po izteku skakalnega časa se vrnite v garderobo ter v primernem času zapustite prostor.
– Toaletni prostori se ustrezno razkužujejo vsako uro.
– Poskrbljeno je za ustrezno zračenje, higieno in razkuževanje celotnega trampolin parka WOOP!
– Dosledno upoštevajte navodila osebja na recepciji kot tudi animatorjev.

Z veseljem vas pričakujemo.

Vaš WOOP!

TPLJ d.o.o.